1. sluten vård

  sluten vård, heldygnsvård, till skillnad från öppen vård, som patienten får vid besök på mottagning.
 2. sluten ungdomsvård

  sluten ungdomsvård, påföljd för unga lagöverträdare som infördes 1999 och som skall ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.
 3. sluten stavelse

  sluten stavelse, stavelse som slutar på konsonant; motsats: öppen stavelse.
 4. sluten vokal

  sluten vokal, vokal som uttalas med liten käkvinkel och trång luftpassage mellan tungan och gommen, t.ex. svenska i, y, o.
 5. sluten association

  sluten association, sammanslutning inom vilken antalet medlemmar eller delägare i princip inte kan variera utan att det avtal som utgör det grundläggande dokumentet för sammanslutningen, t.ex. stadgar, ändras.
 6. sluten

  slu`ten adj. slutet slutna ORDLED: slut-en
  Svensk ordbok
 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 9. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 10. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.