1. sluten association

  sluten association, sammanslutning inom vilken antalet medlemmar eller delägare i princip inte kan variera utan att det avtal som utgör det grundläggande dokumentet för sammanslutningen, t.ex. stadgar, ändras.
 2. sluten ungdomsvård

  sluten ungdomsvård, påföljd för unga lagöverträdare som infördes 1999 och som kan ersätta fängelse för ungdomar mellan 15 och 18 år som gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet.

 3. sluten vård

  sluten vård, heldygnsvård, till skillnad från öppen vård, som patienten får vid besök på mottagning.
 4. sluten vokal

  sluten vokal, vokal som uttalas med liten käkvinkel och trång luftpassage mellan tungan och gommen, t.ex. svenska i, y, o.
 5. sluten

  slu`ten adj. slutet slutna ORDLED: slut-en
  Svensk ordbok
 6. sluten stavelse

  sluten stavelse, stavelse som slutar på konsonant; motsats: öppen stavelse.
 7. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 10. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.