1. Claus Sluter

  Sluter, Claus, ca 1350–ca 1405, nederländsk skulptör, från 1385 verksam vid Filip den djärves hov i Dijon.
 2. slutare

  slutare är den del i en kamera som hastigt öppnas och sedan sluts igen när bilden tas.
 3. sluten stavelse

  sluten stavelse, stavelse som slutar på konsonant; motsats: öppen stavelse.
 4. slutligt beslut

  slutligt beslut, beslut av domstol eller myndighet som innebär att den skiljer målet eller ärendet ifrån sig utan att ta ställning till själva sakfrågan.
 5. slutlig skatt

  slutlig skatt, den skatt som den skattskyldige slutligen debiteras sedan han gottskrivits erlagda preliminärskatter.
 6. sluten association

  sluten association, sammanslutning inom vilken antalet medlemmar eller delägare i princip inte kan variera utan att det avtal som utgör det grundläggande dokumentet för sammanslutningen, t.ex. stadgar, ändras.
 7. sluten vokal

  sluten vokal, vokal som uttalas med liten käkvinkel och trång luftpassage mellan tungan och gommen, t.ex. svenska i, y, o.
 8. sluten vård

  sluten vård, heldygnsvård, till skillnad från öppen vård, som patienten får vid besök på mottagning.
 9. sluten ungdomsvård

  sluten ungdomsvård, påföljd för unga lagöverträdare som infördes 1999 och som skall ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.
 10. sluta sig

  slu`ta sig verb slöt slutit, pres. sluter ORDLED: slut-er
  Svensk ordbok