1. slutsats

  slutsats, konklusion , den sats eller det påstående vars sanning man sluter sig till i en slutledning.
 2. slutsats

  slu`tsats subst. ~en ~er ORDLED: slut--sats-en
  Svensk ordbok
 3. abduktion

  abduktion, en syllogism vars översats är sann och vars undersats och slutsats är mer eller mindre sannolika.
 4. polis

  polis, detsamma som försäkringsbrev.
 5. a fortiori

  a fortiori, uttryck som används i samband med fall där motiven för en princip, en slutsats e.d. föreligger i särskilt hög grad.
 6. argument

  argument för en funktion ƒ är ett element x för vilket värdet ƒ(x) är definierat.

 7. konklusiv konjunktion

  konklusiv konjunktion, samordnande konjunktion som anger att det som sägs i den följande satsen är en följd av det som sägs i den föregående satsen eller en slutsats som kan dras därav.
 8. konkludent

  konkludent, juridisk term som används om fall då ett förhållande inte framgår av vad som är uttryckligen skrivet eller sagt men dess existens ändå kan antas på grund av en parts uppträdande eller omständigheterna i övrigt.
 9. induktiva metoder

  induktiva metoder, metoder avsedda att tillämpas vid induktion.
 10. resonemangsfaktor

  resonemangsfaktor, R-faktor, dimension identifierad i psykometrisk forskning (se psykometri).