1. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 2. smärta

  2smärt`a verb ~de ~t ORDLED: smärt-ar SUBST.: smärta
  Svensk ordbok
 3. smärta

  1smärt`a subst. ~n smärtor ORDLED: smärt-an
  Svensk ordbok
 4. Frida Kahlo

  Kahlo, Frida, 1907–54, mexikansk målare.

 5. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 6. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 7. Epikuros

  Epikuros, född 341, död ca 270 f.Kr., grekisk filosof från Samos, senare verksam i Athen.
 8. eutanasi

  eutanasi, begrepp vars ursprungsbetydelse är en lugn död som inte föregås av smärta, ångest eller annan plåga.
 9. inflammation

  inflammation, i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.
 10. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).