1. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 2. smärta

  2smärt`a verb ~de ~t ORDLED: smärt-ar SUBST.: smärta
  Svensk ordbok
 3. smärta

  1smärt`a subst. ~n smärtor ORDLED: smärt-an
  Svensk ordbok
 4. Marias sju smärtor

  Marias sju smärtor, ett vanligt hög- och senmedeltida andaktsmotiv.
 5. smärt

  smärt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 6. känsel

  känsel är det sinne som människor och djur känner med.

 7. medvetandegrad

  medvetandegrad, medicinsk term som beskriver vakenhetsgrad respektive reaktionsförmåga hos en patient vars medvetande är sänkt eller som är medvetslös.
 8. anaesthesia dolorosa

  anaesthesia dolorosa, förnimmelse av smärta i en känslolös eller borttagen kroppsdel.
 9. Frida Kahlo

  Kahlo, Frida, 1907–54, mexikansk målare.

 10. dolor

  dolor, känslomässigt upplevd sinnesförnimmelse som förknippas med kroppslig skada.