1. Småland

  Småland, landskap i Götaland.

 2. Små Antillerna

  Små Antillerna, vulkanöar i Västindien.
 3. små under jorden

  små under jorden, egentligen de små under jorden , på gotländska di sma undar jårdi, övernaturliga väsen i gotländsk folktro.
 4. små

  små adj., plur.
  Svensk ordbok
 5. små-

  små- förled
  Svensk ordbok
 6. småcitrus

  småcitrus, hybridkomplex i familjen vinruteväxter.
 7. smålom

  smålom är en art i familjen lommar.
 8. småbildskamera

  småbildskamera, traditionell kamera för 35 mm perforerad film, vilken ger bilder i format 24 × 36 mm (även 18 × 24 mm och 24 × 24 mm).
 9. Smålandsposten

  Smålandsposten, moderat sexdagarstidning, grundad 1866 i Växjö.
 10. småmål

  småmål, förenklat tvistemål, FT-mål, benämning på tvistemål där värdet av det som yrkas inte överstiger ett halvt prisbasbelopp.