1. smörja

  2smör`ja verb smorde smort, pres. smörjer ORDLED: smörj-er SUBST.: smörjande, smörjning
  Svensk ordbok
 2. smörja

  1smör`ja subst. ~n smörjor ORDLED: smörj-an
  Svensk ordbok
 3. smörjelse

  smörjelse innebär att en persons huvud smörjs med olja eller salva av en religiös anledning.
 4. sista smörjelsen

  sista smörjelsen, sedan 1963 de sjukas smörjelse, sakrament i den romersk-katolska kyrkan, se smörjelse.
 5. smörjig

  smör`jig adj. ~t ORDLED: smörj-ig
  Svensk ordbok
 6. smörj

  smörj subst. ~et ORDLED: smörj-et
  Svensk ordbok
 7. smörjelse

  smör`jelse subst. ~n ~r ORDLED: smörj-els-en
  Svensk ordbok
 8. rappakalja

  rappakalja, i äldre språkbruk dåligt öl, numera struntprat, dravel, gallimatias.
 9. led

  led, articulatio, hos ryggradsdjur rörlig förbindelse mellan två eller flera skelettdelar, där ändstyckena är klädda med ledbrosk (hyalint brosk, se brosk).

 10. brosk

  brosk, hos djur, inklusive människa, stödjevävnader bestående av celler omgivna av en mellansubstans, matrix.