1. smedja

  smedja, verkstad för smidesarbete. Utrustningen i en mindre hantverkssmedja består av en ässja, där kol förbränns under forcerat drag, smidesstäd, skruvstycke samt handverktyg, såsom smideshammare, slägga, huggmejsel, smidestång, bågfil och filar av olika typ.
 2. smedja

  sme`dja subst. ~n smedjor ORDLED: smedj-an
  Svensk ordbok
 3. älvablåst

  älvablåst, älvabläst , folkligt sjukdomsnamn vanligen avseende nässelfeber eller plötsligt påkommen diarré.
 4. ässja

  ässja, öppen härd som tidigare användes i smedjor för upphettning av järn- och andra metallämnen för vidare bearbetning.
 5. järnverk

  järnverk, industriell anläggning för tillverkning av järn och stål, ofta bestående av masugnar, stålugnar, stålreningsutrustningar, gjututrustningar, valsverk, smedjor och verkstäder av olika slag.
 6. bälg

  bälg, en till volymen föränderlig behållare med veckade väggar av t.ex. skinn, gummi eller lufttätt tyg.
 7. Stöng

  Stöng, platsen för en gård från 1000-talet i Thjórsárdalur på södra Island.
 8. Arturo Barea

  Barea, Arturo, 1897–1957, spansk författare.
 9. Dyvelsten

  Dyvelsten, tätort i Forshaga kommun, Värmland (Värmlands län), 3 km sydväst om Forshaga; 241 invånare (2016).

 10. Järnmöllan i Tvååker

  Järnmöllan i Tvååker, fornlämning i Sibbarps socken, Varbergs kommun, Halland (Hallands län).