1. SMIL

  SMIL, Siffermaskinen i Lund, Sveriges andra dator (1956–70), ägd av Lunds universitet.
 2. smil

  smil subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: smil-et
  Svensk ordbok
 3. smiley

  smiley, smilis, humörsymbol, emotikon, i datorsammanhang textbaserad eller grafisk figur för förmedling av sinnesstämning, reaktion eller attityd.
 4. Smilodon

  Smilodon, det vetenskapliga namnet på ett släkte sabeltandade katter med 2–5 arter som levde under pleistocen (för cirka 2 miljoner till 12 000 år sedan) i Nord- och Sydamerika.
 5. smila

  smi`la verb ~de ~t ORDLED: smil-ar SUBST.: smilande; smil
  Svensk ordbok
 6. smilgrop

  smi`lgrop subst. ~en ~ar ORDLED: smil--grop-en
  Svensk ordbok
 7. smilfink

  smi`lfink subst. ~en ~ar ORDLED: smil--fink-en
  Svensk ordbok
 8. smilband

  smi`lband subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: smil--band-et
  Svensk ordbok
 9. Jane Smiley

  Smiley, Jane, född 1949, amerikansk författare.
 10. Carl-Erik Fröberg

  Fröberg, Carl-Erik, 1918–2007, datalog och matematiker, professor i numerisk analys vid Lunds universitet 1965–84.