1. SMS

  SMS, förkortning för Svenska Motivsamlare.
 2. SMS

  SMS, short message service, teknik för överföring av korta textmeddelanden via internet.

 3. SMS

  SMS, Svensk Material- & Mekanstandard, tidigare svenskt standardiseringsorgan för de materialtekniska och mekanisk-tekniska områdena (med undantag för lyftdons- och tryckkärlsområdena med organen IKH respektive TKS).
 4. SMS-lån

  SMS-lån, snabblån, mobillån ®, snabbkredit, korttidskredit, vardaglig benämning på lån på mindre summor som går snabbt att få och som skall betalas tillbaka inom en viss kort tid, vanligen inom 30 dagar.
 5. mobillån

  mobillån ®, se SMS-lån.
 6. korttidskredit

  korttidskredit, detsamma som SMS-lån.
 7. snabblån

  snabblån, detsamma som SMS-lån.
 8. snabbkredit

  snabbkredit, detsamma som SMS-lån.
 9. MMS

  MMS, Material- och mekanstandardiseringen , 1994–97 namn på standardiseringsorganet SMS.
 10. Sveriges mekanstandardisering

  Sveriges mekanstandardisering, tidigare svenskt standardiseringsorgan, 1994 sammanslaget med MNC; se SMS.