1. smycka

  smyck`a verb ~de ~t ORDLED: smyck-ar SUBST.: smyckande, smyckning
  Svensk ordbok
 2. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 3. Poseidon

  Poseidon var havets, källornas och flodernas gud i den grekiska religionen.
 4. silver

  silver är en vitglänsande metall.
 5. shavuot

  shavuot är en viktig högtid inom judendomen.

 6. smycken

  smycken, föremål avsedda att bäras på kroppen för att markera social, professionell, religiös eller annan kulturell tillhörighet eller i magiskt syfte (se amulett) samt oftast, men sällan enbart, för att åstadkomma en dekorativ effekt.
 7. stenåldern

  stenåldern är det arkeologiska namnet på människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap.
 8. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 9. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.
 10. bronsåldern

  bronsåldern, den period i C.J. Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.