1. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 2. silver

  silver är en vitglänsande metall.
 3. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 4. stenåldern

  stenåldern är det arkeologiska namnet på människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap.
 5. Poseidon

  Poseidon var havets, källornas och flodernas gud i den grekiska religionen.

 6. hippie

  hippie, person tillhörande hippierörelsen, en del av 1960-talets ungdomsrevolt, vars födelse brukar förläggas till stadsdelen Haight-Ashbury i San Francisco och till år 1966.
 7. bronsåldern

  bronsåldern är den period i forntiden som kommer efter stenåldern.

 8. smycken

  smycken, föremål avsedda att bäras på kroppen för att markera social, professionell, religiös eller annan kulturell tillhörighet eller i magiskt syfte (se amulett) samt oftast, men sällan enbart, för att åstadkomma en dekorativ effekt.
 9. Dominikanska republiken

  Dominikanska republiken, stat i Västindien.

 10. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.