1. bronsåldern

  bronsåldern, den period i Christian Jürgensen Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.

 2. diadem

  diadem, tiara, pannband för män och kvinnor, ibland av guld och prytt med ädelstenar, pärlor o.d.
 3. järnsmycken

  järnsmycken förekom redan under romersk kejsartid (främst ringar) och var under 1800-talets förra hälft ett veritabelt mode i Europa, med största tillverkning i Berlin och Gleiwitz (nuvarande Gliwice i Polen).
 4. armband

  armband, smycke som bärs runt handleden, under- eller överarmen.
 5. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 6. Georges Fouquet

  Fouquet, Georges, 1862–1957, fransk juvelerare.
 7. Ädeltopasgarnityret

  Ädeltopasgarnityret, smyckegarnityr tillverkat i Sankt Petersburg ca 1800 med ädeltopaser och briljanter infattade i silver och guld.
 8. sorgsmycken

  sorgsmycken, speciella smycken burna med anledning av en nära anhörigs eller bemärkt persons död.
 9. smycken

  smycken, föremål avsedda att bäras på kroppen för att markera social, professionell, religiös eller annan kulturell tillhörighet eller i magiskt syfte (se amulett) samt oftast, men sällan enbart, för att åstadkomma en dekorativ effekt.
 10. Susanne MacFie

  MacFie, Susanne, född 1966, författare.