1. Snåsa

    Snåsa, kommun i Trøndelag fylke, mellersta Norge.

  2. Snåsavatnet

    Snåsavatnet, sjö i mellersta Norge; för belägenhet se landskarta Norge.
  3. samer

    samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.