1. snabbtåg

  snabbtåg, resandetåg som i reguljär trafik kör med en hastighet av 200 km/h eller mer.
 2. snabbtelefon

  snabbtelefon, telefon, oftast högtalande, ingående i ett lokalt telefonisystem där man enbart kan ringa mellan de i systemet ingående apparaterna, dvs. systemet är inte kopplat till det allmänna telefonnätet.
 3. snabbtänkt

  snabb`tänkt adj., neutr. ~ ORDLED: snabb--tänk-ta
  Svensk ordbok
 4. snabbtåg

  snabb`tåg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: snabb--tåg-et
  Svensk ordbok
 5. snabbtelefon

  snabb`telefon subst. ~en ~er ORDLED: snabb--tele-fon-en
  Svensk ordbok
 6. snabbteckna

  snabb`teckna verb ~de ~t ORDLED: snabb--teckn-ar SUBST.: snabbtecknande, snabbteckning
  Svensk ordbok
 7. SJ Snabbtåg

  SJ Snabbtåg, sedan 2011 samlingsnamn på snabbtåg i SJ:s flotta.

 8. pacemaker

  pacemaker är en liten apparat som människor vilkas hjärta slår för långsamt kan behöva.
 9. kinesisk mat

  kinesisk mat är mat som lagas enligt traditioner från Kina.

 10. Mona Sahlin

  Sahlin, Mona, född Andersson 9 mars 1957, politiker (socialdemokrat), partiordförande 2007–11, statsråd 1990–91, 1994–95 och 1998–2006, riksdagsledamot 1982–96 samt 2002–11.