1. sniffa

  sniff`a verb ~de ~t ORDLED: sniff-ar SUBST.: sniffande, sniffning; 1sniff
  Svensk ordbok
 2. sniff

  1sniff subst. ~en ~ar ORDLED: sniff-en
  Svensk ordbok
 3. sniff

  2sniff subst. ~et ORDLED: sniff-et
  Svensk ordbok
 4. Mumintrollen

  Mumintrollen är skapade av den finlandssvenska konstnären och författaren Tove Jansson.
 5. sniffning

  sniffning, berusning genom inandning av ångorna från olika fettlösande vätskor, t.ex. thinner eller kontaktlim.
 6. thinner

  thinner är ett lösningsmedel.
 7. explorativt beteende

  explorativt beteende, djurs och människors beteenden i syfte att undersöka den omgivning eller miljö de befinner sig i.
 8. injektionsmissbruk

  injektionsmissbruk, injektionsnarkomani, missbruk av narkotika genom intravenös tillförsel, dvs. det i vatten lösta narkotiska pulvret (oftast amfetamin eller heroin) injiceras intravenöst, i regel i en av armarnas vener.
 9. PCP

  PCP, angel dust, fencyklidin, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin, hallucinogent, narkotikaklassat ämne, från början narkosmedel.
 10. cancerhund

  cancerhund, hund som tränats för att identifiera cancer med hjälp av luktsinnet.