1. sniff

  1sniff subst. ~en ~ar ORDLED: sniff-en
  Svensk ordbok
 2. sniff

  2sniff subst. ~et ORDLED: sniff-et
  Svensk ordbok
 3. sniffa

  sniff`a verb ~de ~t ORDLED: sniff-ar SUBST.: sniffande, sniffning; 1sniff
  Svensk ordbok
 4. Mumintrollen

  Mumintrollen är skapade av den finlandssvenska konstnären och författaren Tove Jansson.
 5. explorativt beteende

  explorativt beteende, djurs och människors beteenden i syfte att undersöka den omgivning eller miljö de befinner sig i.
 6. sniffning

  sniffning, berusning genom inandning av ångorna från olika fettlösande vätskor, till exempel thinner eller kontaktlim.

 7. thinner

  thinner är ett lösningsmedel.
 8. PCP

  PCP, angel dust, fencyklidin, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin, hallucinogent, narkotikaklassat ämne, från början narkosmedel.
 9. gatubarn

  gatubarn är barn som är under 18 år och som måste bo på gatan.
 10. cancerhund

  cancerhund, hund som tränats för att identifiera cancer med hjälp av luktsinnet.