1. snirkla

  snir`kla verb ~de ~t ORDLED: snirkl-ar SUBST.: snirklande; snirkleri
  Svensk ordbok
 2. platereskstil

  platereskstil, spansk dekorationsstil kännetecknad av en rik användning av yttäckande ornament.
 3. Frans av Sales

  Frans av Sales (franska François de Sales), 1567–1622, fransk teolog och kyrkolärare, helgon.
 4. fraktur

  fraktur, ursprungligen en kansliskrift framvuxen under 1400-talet.
 5. bokstavsform

  bokstavsform, skrifttecknens olika linjemönster.
 6. snirkleri

  snirkleri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: snirkl-eri-et
  Svensk ordbok
 7. snirkel

  snir`kel subst. ~n snirklar ORDLED: snirkl-ar
  Svensk ordbok
 8. snirklig

  snir`klig adj. ~t ORDLED: snirkl-ig
  Svensk ordbok
 9. fraktur

  1fraktu´r subst. ~en ORDLED: frakt-ur-en
  Svensk ordbok
 10. siratlig

  sira´tlig adj. ~t ORDLED: sir-at-lig
  Svensk ordbok