1. snodd

  snodd, spiralvridning av en fibersträng, t.ex. garn eller rep, kring dess axel.
 2. snodd

  snodd, tvinnad eller flätad vara av varierande utseende, oftast använd som garnering, t.ex. på gardiner och uniformer.
 3. snodd

  snodd subst. ~en ~ar ORDLED: snodd-en
  Svensk ordbok
 4. Snoddas

  Snoddas, smeknamn på sångaren Gösta Nordgren.
 5. snoddekor

  snoddekor, keramisk dekorteknik, se snördekor.
 6. Gösta (”Snoddas”) Nordgren

  Nordgren, Gösta ( ”Snoddas”), 1926–81, sångare.
 7. falsksnodd

  falsksnodd, inom textilteknik snodd vars riktning växlar i garnets längdriktning, så att nettosnoddtalet blir noll.
 8. förgarn

  förgarn, mellanprodukt vid spinning: fibersträng som består av löst sammanhållna stapelfibrer med låg snodd.
 9. strepto

  strepto -, förled inom medicinsk och biologisk terminologi.
 10. träns

  träns, snöre eller snodd som används som prydnad, t.ex. på uniformer; jämför gans.