1. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 2. socialarbetare

  socialarbetare, benämning på person som arbetar inom kommunal socialtjänst.
 3. sociala avgifter

  sociala avgifter, se socialavgift.
 4. socialavgift

  socialavgift, avgift för socialförsäkringar och vissa andra förmåner.
 5. sociala frågan

  sociala frågan, övergripande benämning på frågor rörande underklassens sociala villkor.
 6. sociala insekter

  sociala insekter, i vidsträckt mening alla insekter där kontakten mellan fullbildade artfränder inte enbart inskränker sig till parning.
 7. Ekonomiska och sociala rådet

  Ekonomiska och sociala rådet, Economic and Social Council, ett av FN:s huvudorgan, se ECOSOC.

 8. sociala problem

  sociala problem, brister i en befolknings levnadsförhållanden som gäller så många människor att staten eller enskilda organisationer anses böra ingripa.
 9. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, engelska European Economic and Social Committee, Europeiska unionens (EU:s) organ inrättat 1957 för att upprätthålla kontakter mellan EU:s institutioner och organiserade intressen i medlemsländerna.
 10. Europarådets sociala stadga

  Europarådets sociala stadga, överenskommelse mellan Europarådets medlemsstater i syfte att främja det ekonomiska och sociala framåtskridandet och att höja levnadsstandarden i medlemsstaterna.