1. etnologi

  etnologi, vetenskap som i Sverige omfattar studiet av främst nordisk materiell och social kultur samt folklore.
 2. nätverk

  nätverk, term som förekommer inom många olika områden.
 3. deltagande observation

  deltagande observation, deltagarobservation, samhällsvetenskaplig metod, i första hand använd inom kultur- och socialantropologi, etnologi, folkloristik och sociologi, innebärande att forskaren personligen lever i det kulturella och sociala sammanhang som studeras.
 4. folkreligion

  folkreligion och folkreligiositet, benämningar med delvis skiftande innebörd; oklarheten beror bl.a. på att de används som översättning för termer som inom olika språk inte har helt samma innebörd.
 5. Bronislaw Malinowski

  Malinowski, Bronislaw, född 7 april 1884, död 16 maj 1942, polsk-brittisk socialantropolog, professor vid University of London från 1927, verksam i USA, bl.a. vid Yale University, från 1938.
 6. Xerox Corporation

  Xerox Corporation, Stamford, Connecticut, amerikanskt multinationellt företag med inriktning på utrustning och metoder för dokumenthantering.
 7. alliansteori

  alliansteori, en antropologisk skolbildning som framhållit mönstret av giftermålsallianser som organisationsprincip i många släktskapsbaserade samhällen.
 8. Victor W Turner

  Turner, Victor Witter, 1920–83, brittisk socialantropolog, verksam vid universitetet i Manchester 1949–63, professor vid Cornell University, Ithaca, New York 1963–68, University of Chicago 1968–77 och University of Virginia från 1977.
 9. Trobriandöarna

  Trobriandöarna, även Trobrianderna, Kiriwinaöarna, grupp om 22 korallöar i Salomonsjön, 150 km nordöst om Nya Guinea; 440 km 2, 12 000 invånare (2010).
 10. Edwin Ardener

  Ardener, Edwin, 1927–87, brittisk socialantropolog.