1. socialarbetare

  socialarbetare, benämning på person som arbetar inom kommunal socialtjänst.
 2. Frälsningsarmén

  Frälsningsarmén, engelska The Salvation Army, internationell protestantisk organisation för evangelisation och socialt arbete med betoning på odogmatisk, praktisk kristendom.

 3. kurator

  kurator, socialarbetare med socionomutbildning.
 4. socialsekreterare

  socialsekreterare, kommunal tjänsteman, vanligen socionom, som handlägger olika former av enskilda socialtjänstärenden.
 5. Clement Attlee

  Attlee, Clement, från 1955 Earl Attlee of Walthamstow, Viscount Prestwood, född 3 januari 1883, död 8 oktober 1967, brittisk politiker (Labour), premiärminister 1945–51.

 6. helhetsprincipen

  helhetsprincipen, organisationsmodell inom socialt arbete som innebär att en socialarbetare är verksam med en klient oavsett typen av dennes problem.
 7. socialarbetare

  socia`larbetare subst. ~n äv. socialarbetarn, plur. ~, best. plur. socialarbetarna ORDLED: soci-al--arbet-ar-en
  Svensk ordbok
 8. Kerstin Wigzell

  Wigzell, Kerstin, född Largell 1945, socionom, utredare, administratör.
 9. diakoni

  diakoni, ett centralt begrepp i den kristna kyrkans historia, i dag vanligen beteckning för kyrkans sociala ansvarstaganden på olika områden.

 10. Lis Asklund

  Asklund, Lis, född Lagercrantz, 1913–2006, socialarbetare, programproducent vid Sveriges Radio 1957–78; jämför släktartikel Lagercrantz.