1. socialdemokrat

  socia`ldemokrat subst. ~en ~er ORDLED: soci-al--demo-krat-en
  Svensk ordbok
 2. Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna i Finland, se Finlands socialdemokratiska parti.
 3. Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna i Island, isländska Al­þýðuflokkurinn (’Folkpartiet’), isländskt politiskt parti.
 4. socialdemokrati

  socialdemokrati, politisk internationell rörelse som i demokratiska och parlamentariska former vill verka för en planmässig ekonomisk hushållning under samhällets ledning, rättvis fördelning av produktionsresultatet och sociala och kulturella reformer.
 5. socialdemokrater

  socialdemokrater, benämning på socialister som vill omvandla samhället genom reformer inom ramen för politisk demokrati, ibland kallade reformister.
 6. Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna, se Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP).
 7. Socialdemokratiet

  Socialdemokratiet, 2002–16 Socialdemokraterne, danskt politiskt parti, grundat 1871 av Louis Pio och föregångare till den moderna arbetarrörelsen i övriga nordiska länder.

 8. Socialdemokratiska studentförbundet

  Socialdemokratiska studentförbundet, politisk organisation, grundad 1990, med uppgift att verka för socialdemokratin vid universitet och högskolor.
 9. socialdemokratiska partier

  socialdemokratiska partier, reformistiskt inriktade socialistiska partier, finns i flertalet industriländer.
 10. Socialdemokratiska ungdomsförbundet

  Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SDU, det första ungdomsförbundet på socialdemokratisk grund, bildat 1903.