1. socker

  socker, allmän benämning på kolhydratet sackaros.
 2. socken

  socken, den minsta territoriella kyrkliga enheten.
 3. sockerarter

  sockerarter, sackaridersamlingsnamn på kolhydratgrupperna monosackarider och disackarider. Sockerarter är kristallina vattenlösliga kolhydrater med söt smak.

 4. sockerrör

  sockerrör, sucker röör, vanligt sockerrör, Saccharum officinarum, art i växtfamiljen gräs.
 5. sockerbeta

  sockerbeta, Beta vulgaris subspecies vulgaris varietas altissima, varietet av en av underarterna i växtsläktet betor.
 6. sockenstämma

  sockenstämma, till 1862 sockenbornas möte under prästens ledning.
 7. sockerindustri

  sockerindustri, gren inom livsmedelsbranschen.
 8. Sockenlappar

  sockenlappar, historisk benämning på en grupp samer som under 1700- och 1800-talet levde bofasta i södra Norrland och norra Svealands bondbygder.

 9. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 10. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.