1. sockersjuka

  sockersjuka, detsamma som diabetes.
 2. sockersjuka

  sockersjuka [såk`-] subst. ~n ORDLED: socker--sjuk-an
  Svensk ordbok
 3. sockersjuk

  sockersjuk [såk`-] adj. ~t ORDLED: socker--sjuk
  Svensk ordbok
 4. diabetesmedel

  diabetesmedel, antidiabetika, läkemedel som används vid diabetes mellitus (sockersjuka), se diabetes.
 5. diabetes

  diabetes är en sjukdom där sockerhalten i blodet är för hög.
 6. urin

  urin är den gula vätska som kommer ut när vi kissar.
 7. diabetes

  diabe´tes subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: dia-bet-es-en
  Svensk ordbok
 8. sjuka

  sju`ka subst. ~n sjukor ORDLED: sjuk-an
  Svensk ordbok
 9. drabba

  drabb`a verb ~de ~t ORDLED: drabb-ar SUBST.: drabbande
  Svensk ordbok
 10. socker

  socker [såk´-] subst. sockret ORDLED: sockr-et
  Svensk ordbok