1. soda

  soda är sedan gammalt ett namn på den kemiska föreningen natriumkarbonat, Na 2CO 3.
 2. soda

  so`da subst. ~n ORDLED: sod-an
  Svensk ordbok
 3. kalcinerad soda

  kalcinerad soda, handelsprodukt bestående av 98–99 % natriumkarbonat med koksalt som viktigaste förorening.
 4. kalk–soda-processen

  kalk–soda-processen, äldre metod att genom omsättning av sodalösning med en bestämd mängd släckt kalk framställa natriumhydroxid, se kausticering.
 5. sodar

  sodar, meteorologiskt mätinstrument för bestämning av atmosfärisk turbulens och vindar.
 6. sodalit

  sodalit, blått mineral i gruppen fältspatersättare.
 7. sodaglas

  sodaglas, glassort där flussmedlet enbart eller till övervägande del består av natrium (från råvaran soda, natriumkarbonat).
 8. sodasjö

  sodasjö, sjö med mycket höga halter av natriumkarbonat (soda) och andra salter.
 9. sodaört

  sodaört, Salsola kali, art i familjen amarantväxter.

 10. sodalitgruppen

  sodalitgruppen, grupp mineral av typen fältspatersättare med sammansättningen (Na,Ca) 4–8Al 6Si 6(O,S) 24(SO 4,Cl,(OH ),S) 1–2.