1. sodaglas

  sodaglas, glassort där flussmedlet enbart eller till övervägande del består av natrium (från råvaran soda, natriumkarbonat).
 2. kaliglas

  kaliglas, glaskvalitet där flussmedlet enbart eller till övervägande delen består av kalium (från råvaran pottaska).
 3. kronglas

  kronglas, typ av optiskt glas, ursprungligen ett enkelt kalk–sodaglas.
 4. avfärgning

  avfärgning, vid glasframställning: metod som avser att minimera inverkan av föroreningar i glasmassan och ge glaset en neutral, grå färgton.
 5. kristallglas

  kristallglas, kvalitetsbeteckning för konst- och hushållsglas (oftast dekorerat genom slipning eller gravering) av hög kvalitet.
 6. natriumkarbonat

  natriumkarbonat är en kemisk förening mellan natrium, kol och syre med den kemiska formeln Na 2CO 3.
 7. rör

  rör, ihålig, vanligen cylindrisk kropp av metall, plast, betong, tegel, glas, trä etc. för transport av vätskor, gaser och flytande bulkvaror.
 8. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med t.ex. kalk och blyoxid.
 9. glas

  glas subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: glas-et
  Svensk ordbok