1. sodomi

  sodomi, äldre benämning på sexuella handlingar vilka efter religiösa, sociala och juridiska normer ansågs vara ”mot naturen”.
 2. sodomi

  sodomi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: sodom-in
  Svensk ordbok
 3. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 4. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 5. sodomsäpple

  so`domsäpple subst. ~t ~n ORDLED: sodoms--äppl-et
  Svensk ordbok
 6. tidelag

  ti`delag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tide--lag-et
  Svensk ordbok