1. en sof

  en sof , benämning inom judisk mystik på den fördolde Guden.
 2. sofar

  sofar, världsomspännande nät av hydrofoner monterade på havsbottnen, som används främst för lokalisering av störtade flygplan och ubåtar.
 3. Sofia

  Sofia, 1547–1611, svensk prinsessa, dotter till Gustav Vasa och drottning Margareta.
 4. softfokus

  softfokus, fotografisk effekt som erhålls med hjälp av speciella objektiv, försättslinser eller filter, ofta använd vid porträttfotografering.
 5. Sofokles

  Sofokles, 497–406 f.Kr., grekisk dramatiker, vid sidan av Aischylos och Euripides antikens främste.
 6. Sofala

  Sofala, historisk hamnstad ca 25 km söder om Beira i nuvarande Moçambique.
 7. SOFI

  SOFI, Socialforskningsinstitutet , egentligen Institutet för social forskning, Stockholm, statlig institution som kom till 1972 genom ombildning av Institutet för arbetsmarknadsfrågor, sedan 1981 institution inom Stockholms universitet.
 8. Sofia

  Sofia, församling i Jönköpings kommun, se Jönköpings Sofia.
 9. softboll

  softboll, amerikanskt slagbollspel, besläktat med bl.a. brännboll och det finländska spelet boboll, nära besläktat med baseboll.
 10. Sofia

  Sofia (danska Sophie), död 1198, dansk drottning, dotter till furst Volodar av Minsk och Rikissa (sedermera svensk drottning).