1. sojabönor

  sojabönor, Glycine, släkte ärtväxter med omkring tio arter örter i tropiska Asien och Australien.

 2. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.

 3. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 4. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 5. Bolivia

  Bolivia, stat i Sydamerika.

 6. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 7. Krim

  Krim, ryska Krym, halvö i södra Ukraina; 25 500 km2, 2 miljoner invånare (2014).
 8. Uruguay

  Uruguay, stat i sydöstra Sydamerika.

 9. Paraguay

  Paraguay, stat i Sydamerika.

 10. biodiesel

  biodiesel, oljor från växter (t.ex. raps, sojaböna, solros, palmer) eller djur som modifierats (förestrats) så att de fått kemiska egenskaper liknande vanlig dieselolja baserad på mineralolja (se olja).