1. enzymatisk hydrolys

    enzymatisk hydrolys, begrepp i biokemin för sönderdelning av ämnen under vattenupptag med hjälp av enzym; utgör även en metod använd inom livsmedelsindustrin för att förändra egenskaper hos proteiner, fett, kolhydrater och andra enskilda komponenter i råvarorna.
  2. sojaprotein

    sojaprotein, protein från sojabönan; ca 40 % av den mogna sojabönan utgörs av protein med en relativt bra aminosyrasammansättning: högt innehåll av lysin, leucin och isoleucin, lågt innehåll av metionin.