1. sokratisk ironi

  sokratisk ironi, en för Sokrates typisk attityd i dialog med en självsäker samtalspartner.
 2. sokratisk

  sokra´tisk adj. ~t ORDLED: sokrat-isk
  Svensk ordbok
 3. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 4. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 5. maieutik

  maieutik (grekiska maieutikē technē ’konsten att förlossa’, en bildning till maieuō ’förlossa’, ’göra tjänst som barnmorska’), förlossningskonst, Sokrates metod att under filosofiska samtal få samtalspartnern att själv tänka efter för att finna lösningen på ett filosofiskt problem.
 6. ironi

  ironi, i allmänt språkbruk term för yttrande eller framställning där upphovsmannen säger motsatsen till vad han verkligen menar men med avsikten att åhörare eller läsare ska inse detta.

 7. heuristisk metod

  heuristisk metod, sokratisk metod, undervisningsmetod där eleven stimuleras att genom av läraren ställda frågor självständigt nå fram till kunskap och insikt.
 8. Zenon från Kition

  Zenon från Kition, ca 336 f.Kr.–ca 264 f.Kr., grekisk filosof (härstammande från Cypern).
 9. Paul Valéry

  Valéry, Paul, född 30 oktober 1871, död 20 juli 1945, fransk författare.
 10. eretriska skolan

  eretriska skolan, grekisk filosofskola, grundad av Menedemos (ca 345–270 f.Kr) i Eretria.