1. solsystemet

  solsystemet, solen och dess närmaste omgivning i Vintergatan, utåt begränsat av Oorts kometmoln, cirka 1 ljusår från solen.
 2. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 3. solidaritet

  solidaritet, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.
 4. Sollefteå

  Sollefteå, centralort (stad) i Sollefteå kommun, Ångermanland (Västernorrlands län), 13 km öster om Långsele; 8 786 invånare (2016).

 5. solvinden

  solvinden, den ström av partiklar som ständigt strömmar från solen ut i solsystemet.

 6. SOL

  SOL, rederi, se Svenska Orient Linien AB.
 7. sol

  sol, himlakropp som är en stjärna.
 8. sol

  sol, ett system innehållande små, fritt svävande partiklar i ett medium som kan vara en vätska eller en gas.
 9. sol

  sol, musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den femte tonen i respektive hexakord (dvs. tonerna g, d respektive e).
 10. Solon

  Solon (grekiska Solōn), född ca 640, död ca 560 f.Kr., athensk statsman och diktare, ämbetsåret 594/593 f.Kr. vald till arkont med extraordinära befogenheter, sedan adelns styre lett till utarmning och skuldsättning av bönderna och en revolt hotade.