1. soldat

  soldat, från början av 1600-talet i Sverige benämning på värvade knektar, senare även på indelt manskap.
 2. soldat

  solda´t subst. ~en ~er ORDLED: sold-at-en
  Svensk ordbok
 3. indelt soldat

  indelt soldat, soldat inom det militära indelningsverket.
 4. Okänd soldat

  Okänd soldat, Tuntematon sotilas, roman av den finske författaren Väinö Linna, utgiven 1954.

 5. soldattorp

  soldattorp, torp som under indelningsverket var upplåtet åt en soldat för dennes försörjning.
 6. soldaterinran

  soldaterinran, under högtidliga former given erinran om vad det innebär att vara soldat i landets tjänst samt upplysning om grunddragen i svensk säkerhets- och försvarspolitik.
 7. soldatnamn

  soldatnamn, namn som ursprungligen gavs indelta soldater som binamn i stället för de bland allmogen vanliga patronymika.
 8. soldatråd

  soldatråd, rådslag mellan ett militärt förbands soldater om sådant som förbandschefen normalt har att besluta.
 9. soldatvisa

  soldatvisa, beväringsvisa , visgenre med anknytning till soldatlivet.
 10. soldathem

  soldathem, fritidslokal främst för värnpliktiga.