1. solv

  solv, ögleformade vävredskap, ofta av garn, genom vilka varpens trådar är trädda och på grund därav möjliga att dirigera under vävningens gång.
 2. solv

  solv [sål´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: solv-et
  Svensk ordbok
 3. solvens

  solvens, förmåga att betala skulder allteftersom de förfaller till betalning.
 4. solvat

  solvat, kristallin förening där molekyler av ett lösningsmedel följt med in i kristallen vid dess bildning.
 5. solvatisering

  solvatisering, ibland solvatation, anlagring av lösningsmedelsmolekyler till ett upplöst ämne.
 6. Solvayprocessen

  Solvayprocessen, ammoniaksodametoden, industriell metod för framställning av natriumkarbonat (soda), Na2CO3, ur natriumklorid, ammoniak och koldioxid.

 7. Solvalla

  Solvalla, travbana i Stockholm, väster om Sundbyberg, invigd 1927.
 8. solväxt

  solväxt, växt anpassad till starkt ljus.
 9. solvisare

  solvisare, Dimorphotheca sinuata, art i familjen korgblommiga växter.
 10. solvändor

  solvändor, Fumana och Helianthemum, släkten solvändeväxter med örter, ständigt gröna buskar och halvbuskar med blommor i lysande gult eller rött.