1. solvens

  solvens, förmåga att betala skulder allteftersom de förfaller till betalning.
 2. solvat

  solvat, kristallin förening där molekyler av ett lösningsmedel följt med in i kristallen vid dess bildning.
 3. solv

  solv, ögleformade vävredskap, ofta av garn, genom vilka varpens trådar är trädda och på grund därav möjliga att dirigera under vävningens gång.
 4. solva

  solva [sål`-] verb ~de ~t ORDLED: solv-ar SUBST.: solvande, solvning
  Svensk ordbok
 5. solvens

  solven´s subst. ~en ORDLED: solv-ens-en
  Svensk ordbok
 6. solv

  solv [sål´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: solv-et
  Svensk ordbok
 7. haute lisse

  haute lisse, vävnad i gobelängteknik, framställd i vävstol med lodrätt spänd varp.
 8. skaft

  skaft, textilterm för ram eller käppar med vidfästa solv (öglor) som lyfter och sänker varptrådarna vid vävning.
 9. basse lisse

  basse lisse, vävnad i gobelängteknik, framställd i vävstol med liggande varp.
 10. dragrustning

  dragrustning, anordning för uppdragning av särskilda solv för mönster i t.ex. en damastvävstol.