1. solvatisering

  solvatisering, ibland solvatation, anlagring av lösningsmedelsmolekyler till ett upplöst ämne.
 2. solvatation

  solvatation, detsamma som solvatisering.
 3. solvat

  solvat, kristallin förening där molekyler av ett lösningsmedel följt med in i kristallen vid dess bildning.
 4. hydrolys

  hydrolys, kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten,

 5. kemisk bindning

  kemisk bindning, den attraktion som sammanfogar atomer till molekyler eller till vissa typer av fasta kroppar.