1. solvent

  solven´t adj., neutr. ~ ORDLED: solv-ent
  Svensk ordbok
 2. ansvarsförpliktelse

  ansvarsförpliktelse, att en person ansvarar för att vissa förhållanden föreligger eller förelåg vid en viss tidpunkt, t.ex. att en person är solvent och kommer att betala sin skuld.
 3. vätskeextraktion

  vätskeextraktion, vätske–vätskeextraktion eller vätske/vätskeextraktion, separationsmetod baserad på kemiska ämnens olika löslighet i vätskor av olika typ (t.ex. vatten och fotogen); se extraktion och fördelning.
 4. kemtvätt

  kemtvätt, kemisk tvätt, tvätt av textila material och beklädnader i andra lösningsmedel än vatten.
 5. Wells, Fargo & Co.

  Wells, Fargo & Co., tidigare företag grundat 1852 för att tillgodose behovet av transporter och bankservice under den stora guldrushen i Kalifornien.
 6. kvittning

  kvittning, juridisk term som innebär att man avräknar en fordran mot en motfordran upp till det belopp där fordringarna sammanfaller.
 7. solvens

  solven´s subst. ~en ORDLED: solv-ens-en
  Svensk ordbok
 8. insolvent

  insolven´t adj., neutr. ~ ORDLED: in-solv-ent
  Svensk ordbok
 9. solution

  solution [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: sol-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 10. resolvera

  resolve´ra verb ~de ~t ORDLED: re-solv-er-ar SUBST.: resolverande, resolvering
  Svensk ordbok