1. somatisk

  somatisk, kroppslig; som har med kroppen att göra.
 2. somatisk

  soma´tisk adj. ~t ORDLED: som-at-isk
  Svensk ordbok
 3. somatisk hybridisering

  somatisk hybridisering, metod att på konstgjord väg kombinera växter med olika arvsanlag.
 4. somatiska nervsystemet

  somatiska nervsystemet, den del av nervsystemet som framför allt svarar för viljestyrda aktiviteter.
 5. somato-

  somato- (av soma), sammansättningsform: som har med kroppen att göra, somatisk.
 6. enskilt vårdhem

  enskilt vårdhem, privat vårdinstitution för somatiskt kort- och långtidssjuka, för psykiskt sjuka med måttligt vårdbehov, för personer som är konvalescenta efter en psykisk eller somatisk sjukdom eller för äldre personer i behov av vård och tillsyn.
 7. somatoformt syndrom

  somatoformt syndrom, sjukdomsbild som liknar kroppslig (somatisk) sjukdom men har uppkommit genom somatisering.
 8. adventivembryo

  adventivembryo, växtembryo (växtanlag) som uppkommit ur en somatisk cell utan reduktionsdelning och befruktning.
 9. nervsystem

  nervsystem är ett organsystem som tar emot och lagrar information från omgivningen och kroppen, och som styr kroppen.
 10. konversion

  konversion, omvandling, förändring, omvändelse: den process som enligt psykodynamisk teori omvandlar ångest till somatiska symtom, se konversionssyndrom.