1. sond

  sond, meteorologiskt instrument, se radiosond.
 2. sond

  sond, probe (engelska), sökfragment, litet DNA- eller RNA-fragment som märkts med en radionuklid eller med fluorescerande färgämne, så att man kan påvisa om och i så fall var sonden fastnar vid hybridisering mot annat DNA eller RNA som ska undersökas (se DNA-hybridisering).
 3. sond

  sond, inom medicinen ett stelt eller böjbart instrument använt främst för att införas i och därigenom undersöka normala eller sjukliga kanaler i kroppen.
 4. sond

  sond är en obemannad rymdfarkost som sänds upp för att undersöka himlakropparna i solsystemet eller rymden mellan dem.
 5. sond

  sond [sån´d äv. såŋ´d] subst. ~en ~er ORDLED: sond-en
  Svensk ordbok
 6. sondering

  sondering, inom medicinen undersökning eller vidgning med användning av sond; se sond.
 7. sondering

  sondering, inom geofysiken bestämning av markens fysikaliska egenskaper på olika djup, t.ex. jordlagers tjocklek, deras fasthet samt djupet till fast botten, t.ex. berg.
 8. sondmatning

  sondmatning, enteral nutrition , näringstillförsel via en tunn slang som genom näsan, svalget och matstrupen förs ner så att mynningen ligger i övre delen av tunntarmen.
 9. Sonderbund

  Sonderbund , tysk sammanslutning av konstnärer, samlare och museifolk, grundad 1908 i Düsseldorf för att befrämja förhållandet mellan konstnärer och publik.
 10. sondraket

  sondraket, raket som skjuts upp till de övre atmosfärslagren eller jordnära rymden och sedan faller tillbaka till marken utan att ha uppnått omloppsfart.