1. sondering

  sondering, inom medicinen undersökning eller vidgning med användning av sond; se sond.
 2. sondering

  sondering, inom geofysiken bestämning av markens fysikaliska egenskaper på olika djup, t.ex. jordlagers tjocklek, deras fasthet samt djupet till fast botten, t.ex. berg.
 3. elektrisk sondering

  elektrisk sondering, vertikal elektrisk sondering , VES, inom geofysiken metod för bestämning av markens elektriska resistivitet på olika djup.
 4. budgivning

  budgivning, det moment i avtalsförhandlingar då arbetsgivarrepresentanterna presenterar ett konkret förslag för löntagarrepresentanterna.
 5. geotravers

  geotravers (av geo- och travers), långt utsnitt av jordskorpan som utvalts för geovetenskapliga undersökningar.
 6. Conrad Schlumberger

  Schlumberger, Conrad, 1878–1936, tysk geofysiker, professor vid École Supérieure des Mines i Paris 1907–23.
 7. tellurik

  tellurik, studie av elektriska och magnetiska växelfält, s.k. telluriska fält, av olika frekvenser som alstras i jordskorpan på grund av elektrisk aktivitet i tropiska åskstormar eller i jonosfären.
 8. Midjan

  Midjan, dels ett folk, dels ett geografiskt område, nämnda i Gamla Testamentet.
 9. Luni sul Mignone

  Luni sul Mignone , platå vid sammanflödet av floderna Mignone och Vesca, ca 15 km öster om Tarquinia och 20 km söder om Tuscania i Lazio, Italien.
 10. geoteknisk fältundersökning

  geoteknisk fältundersökning, undersökning som syftar till att bestämma markförhållandena (t.ex. jordlagerföljder, djupet till fast berg och grundvattenförhållanden) i ett område som skall bebyggas.