1. eldfasta material

    eldfasta material, oorganiska material, vanligen keramiska, som motstår höga temperaturer utan att smälta eller deformeras.
  2. dioxiner

    dioxiner, vanlig men oegentlig benämning på klorerade derivat av dibenso-1,4-dioxin och dibensofuran, sammanlagt 210 föreningar.
  3. sopa

    2so`pa subst. ~n sopor ORDLED: sop-an
    Svensk ordbok