1. Zyklon B

    Zyklon B, benämning på det tekniska preparat med vätecyanid som aktiv komponent vilket användes för massavrättningar i tyska förintelseläger under andra världskriget.
  2. vakuumpump

    vakuumpump, anordning för att sänka gastrycket i ett kärl.
  3. adsorbera

    adsorbe´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-sorb-er-ar SUBST.: adsorberande, adsorbering; adsorption
    Svensk ordbok