1. sorbiska

  sorbiska, lausitzvendiska, vendiska, (väst)slaviskt språk som talas av ca 30 000 kring städerna Bautzen (Sachsen) och Cottbus (Brandenburg) i Tyskland.
 2. sorbisk litteratur

  sorbisk litteratur, med äldsta minnesmärken från reformationen på 1500-talet, skrivs på sorbiskans båda huvudvarianter, högsorbiska och lågsorbiska.
 3. Budyšin

  Budyšin, det sorbiska namnet på staden Bautzen i Tyskland.
 4. vendiska

  vendiska, annan benämning på det västslaviska språket sorbiska.
 5. Handrij Zejler

  Zejler, Handrij, 1804–72, sorbisk diktare, präst.
 6. Jakub Ćišinski

  Ćišinski, Jakub, egentligen Jakub Bart, 1856–1909, sorbisk författare och präst.
 7. slaviska språk

  slaviska språk är en grupp språk inom den indoeuropeiska språkfamiljen.
 8. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).
 9. Jurij Brězan

  Brězan, Jurij, 1916–2006, tysk (tidigare östtysk) författare.
 10. sorber

  sorber, västslaviskt folk i nuvarande östra Tyskland.