1. sorti

  sorti, dramaterm för att en skådespelare lämnar spelplatsen.
 2. sorti

  sorti´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: sort-in
  Svensk ordbok
 3. sortiment

  sortiment, den uppsättning varor eller tjänster som erbjuds en köpare av en viss säljare.
 4. sortimentsbokhandel

  sortimentsbokhandel, fackbutik som företräder och saluför böcker från flera förlag.
 5. sortiment

  sortimen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sorti-ment-et
  Svensk ordbok
 6. paraskene

  paraskene, term för de bägge sidobyggnader som flankerade huvudbyggnaden, skene, i den grekiska teatern.
 7. Tomas Arvidsson

  Arvidsson, Tomas, född 1941, deckarförfattare och tidningsman.
 8. sceneri

  sceneri, teaterterm som i dag avser aktörernas förflyttningar på scenen.
 9. Lennart Hjulström

  Hjulström, Lennart, född 1938, regissör och skådespelare, son till Filip Hjulström.
 10. Martin Enckell

  Enckell, Martin, född 1954, finlandssvensk författare; jämför släktartikel Enckell.