1. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 2. sotho

  sotho, basuto, bantutalande folk som återfinns i Sydafrika, Botswana och Lesotho; deras antal uppgår till 4,3 miljoner.
 3. sothöna

  sothöna är en fågel.
 4. sot

  sot, gammalt ord för sjukdom.
 5. sot

  sot, växtsjukdomar som orsakas av sotsvampar och som karakteriseras av sotliknande, mer eller mindre brunsvarta spormassor, oftast på en begränsad del av den angripna växten.
 6. soteld

  soteld, brand genom antändning av sot och tjära (som bildats till följd av ofullständig förbränning) på en pannas väggar, i rökkanaler eller skorstenar.
 7. sotare

  sotare är en person som arbetar med att rensa bort sot från skorstenar och andra platser där man eldar.
 8. sotning

  sotning, rengöring av eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar samt tillhörande rökkanaler.
 9. soteriologi

  soteriologi, i kristen teologi gängse benämning på läran om frälsning.
 10. Sotira

  Sotira, by på södra Cypern, belägen nära en neolitisk höjdbosättning med grunder av rektangulär-ovala hus från ca 4 000 f.Kr.