1. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 2. sot

  sot, gammalt ord för sjukdom.
 3. sot

  sot, växtsjukdomar som orsakas av sotsvampar och som karakteriseras av sotliknande, mer eller mindre brunsvarta spormassor, oftast på en begränsad del av den angripna växten.
 4. sot

  2sot subst. ~en ORDLED: sot-en
  Svensk ordbok
 5. sot

  1sot subst. ~et ORDLED: sot-et
  Svensk ordbok
 6. täckt sot

  täckt sot, annat namn på växtsjukdomen hårdsot.
 7. Mae Sot

  Mae Sot, stad i västra Thailand; för belägenhet se landskarta Thailand.
 8. sotare

  sotare är en person som arbetar med att rensa bort sot från skorstenar och andra platser där man eldar.
 9. Soter

  Soter (grekiska Sōtēr ’räddare’, ’frälsare’), epitet för flera grekiska gudar och gudinnor (femininform: Sōteira).
 10. sotning

  sotning innebär att man gör ren skorstenen eller den plats där man eldar (eldstaden) från sot.