1. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 2. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 3. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.
 4. sotare

  sotare, annan benämning på skorstensfejare.
 5. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.
 6. Ptolemaios I Soter

  Ptolemaios I Soter, född 367/366, död 283 f.Kr., makedonsk adelsman, en av diadokerna, grundare av det ptolemeiska riket.
 7. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 8. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 9. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, cirka 200 nm tjockt cellutskott som består av en mikrotubulistruktur omgiven av ett membran.

 10. krut

  krut är ett explosivt ämne som kan brinna och utveckla varma gaser i slutna utrymmen utan att det finns syre.