1. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 2. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 3. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.
 4. sotare

  sotare, annan benämning på skorstensfejare.
 5. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.
 6. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 7. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 8. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, cirka 200 nm tjockt cellutskott som består av en mikrotubulistruktur omgiven av ett membran.

 9. Ptolemaios I Soter

  Ptolemaios I Soter, född 367/366, död 283 f.Kr., makedonsk adelsman, en av diadokerna, grundare av det ptolemeiska riket.
 10. krut

  krut är ett explosivt ämne som kan brinna och utveckla varma gaser i slutna utrymmen utan att det finns syre.