1. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 2. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 3. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.
 4. sotare

  sotare, annan benämning på skorstensfejare.
 5. sot

  sot, växtsjukdomar som orsakas av sotsvampar och som karakteriseras av sotliknande, mer eller mindre brunsvarta spormassor, oftast på en begränsad del av den angripna växten.
 6. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.
 7. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 8. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 9. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, cirka 200 nm tjockt cellutskott som består av en mikrotubulistruktur omgiven av ett membran.

 10. Ptolemaios I Soter

  Ptolemaios I Soter, född 367/366, död 283 f.Kr., makedonsk adelsman, en av diadokerna, grundare av det ptolemeiska riket.