1. sotare

  sotare, annan benämning på skorstensfejare.
 2. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 3. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 4. sotarspråk

  sotarspråk, detsamma som knoparmoj.
 5. Sotara

  Sotara, berg i sydvästra Colombia; 4 580 m ö.h. För belägenhet se landskarta Colombia.
 6. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.
 7. sotare

  so`tare subst. ~n äv. sotarn, plur. ~, best. plur. sotarna ORDLED: sot-ar-en
  Svensk ordbok
 8. sotarmurre

  so`tarmurre subst. ~n sotarmurrar ORDLED: sot-ar--murr-en
  Svensk ordbok
 9. sotarspråk

  so`tarspråk subst. ~et ORDLED: sot-ar--språk-et
  Svensk ordbok
 10. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.