1. sotarspråk

  sotarspråk, detsamma som knoparmoj.
 2. sotarspråk

  so`tarspråk subst. ~et ORDLED: sot-ar--språk-et
  Svensk ordbok
 3. fackspråk

  fackspråk, språkform som används sinsemellan av yrkesfolk eller specialister på ett visst område.
 4. knoparmoj

  knoparmoj, ”sotarspråk”, sotarnas yrkesjargong.
 5. hemligt språk

  hemligt språk, språk som används för att för utomstående dölja vad man talar om.

 6. tjall

  tjall subst. ~et ORDLED: tjall-et
  Svensk ordbok
 7. pall

  2pall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pall-et
  Svensk ordbok
 8. tjing

  tjing subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 9. tjalla

  tjall`a verb ~de ~t ORDLED: tjall-ar SUBST.: tjallande; tjall
  Svensk ordbok